Beste deelnemer,

 

 

Leuk dat u weer op de jaarlijkse Schenkel Rommelmarkt staat.

 

Even de spelregels:

 

 • Adres Winkelcentrum Schenkel, Bermweg, Capelle aan den IJssel. Gegevens rij route ontvangt u een week van tevoren.
 • De opbouw kan vanaf 8.00 uur (zowel vrijdag als zaterdag).
 • Er is geen vaste indeling. Het is een kwestie van aansluiten. Wilt u naast iemand staan, spreek dan samen af en rijdt achter elkaar aan. Het kraamnummer dat u krijgt is uw kraam en staat op uw naam. Dit uit veiligheidsoverwegingen voor calamiteiten.
 • De kramen staan 2 aan 2 zodat er bij iedereen ruimte is om tussen de kramen door te lopen. Tussen elke 2 kramen wordt een meter ruimte aangehouden.
 • Onderling wisselen van kraam is niet toegestaan.
 • Auto’s zo snel mogelijk lossen.
 • Voor 9.00 uur moeten alle auto’s en aanhangers weg zijn.
 • Parkeren kunt u in de wijk. Langs de Capelseweg en Kanaalweg zijn meerdere parkeerplaatsen.
 • Neem een kopie mee van uw betaalbewijs met daarop het nummer, zodat de buurtpreventie/ marktmeester weet dat u een kraam heeft gehuurd. Verkoop van eten is niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan open vuur, gasflessen, gevaarlijke, brandbare stoffen, goederen die olie, benzine of chemicaliën bevatten of kunnen lekken te gebruiken, te doen gebruiken of te verhandelen.
 • Toiletten bevinden zich in de kerk, tegenover Nederlof herenmode, tegen betaling van € 0,50.
 • De EHBO loopt rond, maar heeft op de Bermweg een vaste plaats bij Kom en Zie, schuin tegenover de kerk.
 • Drinken en eten is nu te verkrijgen bij onze ondernemers. Waaijenborg verkoopt het traditionele broodje warmvlees en bij Frijters koopt u een lekker visje, bij POKE2go een gezonde bowl en bij opa Kars een braadworst, broodje pulledpork of -chicken en limonade. De kerk verkoopt als altijd poffertjes.
 • Bij het innemen van de kraam verklaart u dat u bekend bent met de geldende huisregels en dat u op de hoogte bent van de Tabakswet. Bij overtreding van de Tabakswet zullen de boetes op u verhaald worden, mocht u na een overtreding verwijderd worden door een beheerder of controleur, zal er geen restitutie plaatsvinden van het marktgeld.
 • Het is niet toegestaan om eten, drinkwaren, snoepgoed etc. Te verkopen.
 • Het is uiteraard niet toegestaan om goederen, welke door een misdrijf verkregen zijn, op de markt te koop aan te bieden of in bezit te hebben. De organisatie kan, door politie en/of justitie worden verplicht om in de voorkomende gevallen, uit de administratie, die gegevens te verstrekken die door justitie gevorderd worden ten behoeve van een eventueel strafrechtelijk onderzoek.
 • U dient uw afval zelf mee te nemen naar huis, het is dus niet toegestaan om afval achter te laten.
 • T-rips, plakband, punaises, touw e.d. van de kraam verwijderen.
 • Niet verkochte artikelen meenemen.
 • Kraam volledig schoon achterlaten.
 • A.u.b. afmelden bij de Marktmeester. (Marjolein)
 • Afbouwen na sluiting braderie i.v.m. de veiligheid.

Vrijdag 30 augustus niet eerder dan 20.30 uur en zaterdag niet eerder dan 16.30 uur.

De organisatie behoudt zich het recht voor om van deze tijden af te wijken. De deelnemers worden dan geïnformeerd over de actuele tijd(en).

 • Bij ongeregeldheden Marktmeester waarschuwen.

 

 • Het is deelnemers niet toegestaan om vuurwapens, vuurwerk en wapens, porno, racistische/fascistische lectuur, boeken in de ruimste zin van het woord, voor verkoop aan te bieden.
 • De deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan dit evenement. De organisatie kan voor, tijdens en na het evenement niet aansprakelijk gesteld worden voor schade door natuurgeweld, vermissingen, diefstal, ongeval, schade etc., in de ruimste zin van het woord.
 • De deelnemers zijn verplicht zelf zorg te dragen voor verzekering van hun eigendommen en hun aansprakelijkheid t.o.v. derden.
 • De deelnemers zijn vanaf de toewijzing van hun kraam verantwoordelijk voor deze plaats, dus dienen zelf zorg te dragen voor het vastzitten van de kappen (bovenzeilen) en verankering van de kramen.
 • Tip van de man die de kramen plaatst, neem een steeksleutel 13 mee!
 • Deelnemers die niet naar de markt kunnen komen, dienen dit per mail aan de organisatie door te geven. Dit dient u een week voor de start van de markt te mailen. Bij annulering na die tijd of wanneer deelnemer zonder annulering niet aanwezig is, is de deelnemer te allen tijde 100% van het kraamgeld verschuldigd en zal het bedrag niet worden terugbetaald.
 • Door inschrijving geeft u toestemming dat u per mail op de hoogte wordt gehouden door Roodbolevenementen over evenementen die zij organiseren. Wilt u dit niet geef dit dan per mail door aan Roodbolevenementen. U wordt dan van de mailinglijst afgehaald.
 • In alle gevallen/situaties waarmee deze algemene voorwaarden geen rekening houden, behoudt de organisatie zich het recht voor een besluit te nemen.

 

Indien u voor twee dagen een kraam heeft gehuurd wil dat niet zeggen dat u beide dagen op dezelfde plaats staat. Vandaar het schoon en leeg achter laten van de kraam.

 

Voor vragen kunt u op de dagen zelf terecht bij de Marktmeester, de week voor de start ontvangt u nogmaals gegevens over de rij route, tijden en ontvangt u de gegevens over de Marktmeester.

 

Heel veel plezier,

 

Winkeliersvereniging Schenkel.

We moeten streng zijn qua spelregels, wie zich er niet aan houdt kan uitgesloten worden voor de volgende braderieën.